Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki Yleinen

Koulutussarja : Hiilineutraalisuus yrityksen strategisena valintana

Kommunikoiva Energia -hanke järjestää talvella 2023 avoimen koulutussarjan hiilineutraalisuudesta ja vastuullisuusviestinnästä. Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksille sekä asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa vastuullisuusasioista. Kolmen koulutuskerran aikana tarkastellaan elinkaarilaskennan ja ympäristöselosteen hyödyntämistä tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen määrittämisessä, perehdytään läpinäkyvään, faktapohjaiseen vastuullisuusviestintään, sekä sitä havainnollistaviin tiedon visualisoinnin työkaluihin. Kouluttajina toimivat teemojen huippuosaajat yhteistyössä Karelia-amk:n asiantuntijoiden kanssa. Koulutussarjan ensimmäisessä […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki Yleinen

Osallistava elinkaariarviointi uudistaa työelämäyhteistyötä ja opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetään osallistavia tapaa laatia elinkaarianalyysejä ja hiilijalanjälkilaskentoja. Tulevaisuuden työ- ja Kommunikoiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaariarvioinneissa on sovellettu uusia osallistavia työkaluja. Yhteistyössä on käytetty SimaPro-ohjelmistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimintojen avulla voidaan osallistaa työelämäkumppaneita aktiivisesti elinkaariarvioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtäminen osaksi verkko-opetusta. SimaPron opetustarkoitukseen luodut LCA-ohjelmistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan […]


Categories
Yleinen

Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumissa pureuduttiin yritysten vastuullisuuteen

Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumi on PIKES Oy:n vuodesta 2008 lähtien järjestämä tapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia, alueen elinkeinoelämän kehitystä suuntaavia teemoja. Tämän vuoden Tulevaisuusfoorumi järjestettiin 6.10.2022 Nurmes-talossa. Tilaisuuden teemana oli vastuullisuus ja kestävämpi tulevaisuus. Karelian Kommunikoiva Energia –hankkeen tiimi osallistui tapahtumaan, ja esittelee tässä artikkelissa sen antia. Globaali energiamurros – fossiilisesta taloudesta kohti biotaloutta Tulevaisuusfoorumin ensimmäinen puhuja oli […]


Categories
Yleinen

Barents-suurlähettiläs Vilén tutustui Kommunikoiva Energia -hankkeeseen

Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén vieraili Joensuussa elokuussa. Vierailun yhteydessä Vilén tapasi myös Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoita. Tapaamisessa esiteltiin Karelian vähähiiliseen rakentamiseen ja digitaalisiin palveluihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Mukana tapaamisessa olivat Kommunikoiva Energia -hankkeen asiantuntija Kim Blomqvist ja projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen. Projektikoordinaattori Juuso Kokkonen esitteli Karelian puurakentamisen osaamisaluetta. Tapaamisessa avattiin Kommunikoiva Energia -hankkeen toteuttamaa […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Energiayhteisökysely taloyhtiöille

Kommunikoiva Energia -hankkeessa toteutettiin taloyhtiöille suunnattu energiayhteisökysely 1.5-31.8.2021 välisenä aikana Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Kysely toteutettiin yhteistyössä hankkeen yrityskumppaneiden sekä alueen isännöintitoimijoiden ja maakunnallisen energianeuvonnan kanssa.  Kyselyn tarkoituksena oli selvittää taloyhtiöiden osakkaiden ja muiden taloyhtiötoimijoiden kiinnostusta ja valmiutta aurinkoenergiaa ja energiayhteisöjä kohtaan. Kysely toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa ja vastauksia kertyi yhteensä 898 kappaletta. Kyselyssä oli kaiken kaikkiaan 22 kysymystä, joista 4 koski […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Taloyhtiöt energiamurroksen vauhdittajina

2021-09-08 Kim Blomqvist, Kommunikoiva energia hanke Taloyhtiöiden rooli sekä niiden muodostamat energiayhteisöt tulevaisuuden merkittävinä energiatoimijoina on tunnistettu EU:n sekä kansallisen tason energiakeskusteluissa laaja-alaisesti. EU:n uusiutuvan energian direktiivi on määritellyt energiayhteisöt uusiksi energiatoimijoiksi. EU-tasolla edellytetään jäsenmaita toteuttamaan yhteisöenergiasääntelyn puitteissa toteuttamaan muutoksia, joilla pyritään poistamaan hajautetun energiatuotannon esteitä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan taloyhtiöiden osalta ei ole juurikaan toteutettu […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

2021-05-06 Pasi Liimatta, Joensuun Kustannus Oy YRITYSMAAILMA Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ”Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa” -hankkeessa (EAKR) tehdään kehittämistyötä energiayhteisöjen ja digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi. Kommunikoiva energia -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja päättyy 31.8.2023.Energiayhteisöjen kehittämisessä hankkeen kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / PKS sähkönmyynti, PKS Sähkönsiirto Oy ja Joensuun Telemaailma […]


Categories
Yleinen

Tovari mukaan Karelia-amk:n vetämään Kommunikoiva energia -hankkeeseen

Vihreä verkkopalvelu… hetkonen?​ By Mari Moilanen Tiedetäänkö me edes, millainen hiilijalanjälki vaikkapa yhden nettisivun rakentamisesta ja vuosien ylläpidosta syntyy? Ja mikä tärkeintä, miten sitä hiilijalanjälkeä saisi kutistettua? Näitä juttuja me lähdemme selvittämään Karelia AMKin vetämän Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeen yrityskumppanina. Hankkeessa on kaksi jytäkkää tavoitetta:luoda toimintamalli, miten yritykset […]