Markkinointitoimisto Tovarin logo

Tovari mukaan Karelia-amk:n vetämään Kommunikoiva energia -hankkeeseen

Vihreä verkkopalvelu… hetkonen?​

By Mari Moilanen

Tiedetäänkö me edes, millainen hiilijalanjälki vaikkapa yhden nettisivun rakentamisesta ja vuosien ylläpidosta syntyy?

Ja mikä tärkeintä, miten sitä hiilijalanjälkeä saisi kutistettua?

Näitä juttuja me lähdemme selvittämään Karelia AMKin vetämän Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeen yrityskumppanina.

Hankkeessa on kaksi jytäkkää tavoitetta:
luoda toimintamalli, miten yritykset (eli vaikka me) voitaisiin tarjota vähähiilisempiä verkkopalveluita ja näin ollen tuuppia omalta osaltaan koko ICT-alan kehitystä kohti hiilineutraaliutta
pilotoida uudenlainen lähienergiayhteisö, jollaiseen kuulumalla voisit vaikkapa kaupata itse tuottamasi aurinkoenergian taloyhtiösi hyödynnettäväksi.

Tämä ykköstavoite koskee siis enemmälti meitä ja on samalla erinomainen paikka katsoa myös meidän toiminnan nykytilaa kriittisin silmin. Koska ihan rehellisesti – ei me tiedetä, mikä on vaikka sen keskivertonettisivun hiilijalanjälki. Mitä kaikkea siihen lasketaan?

Noin laajemmassa kuvassa ICT-ala vastaa maailmanlaajuisesti 4 % kokonaispäästöistä ja vähennystalkoisiin on kutsuttu kaikki. Maailmassa on tietoa ja laskentakykyä, mutta käytäntö on se, joka puhuu. Siispä lähdemme uteliaina oppimaan, millaisilla teoilla meidän tyyppisessä palveluyrityksessä saataisiin paras ilmastovaikutus.

Millaisia säästöjä saadaan hiomalla nettisivuista vielä piirun verran nopeammin latautuvat?

Miten palvelimen sijainti ja tyyppi vaikuttavat?

Ovatko megaluokan kuvat tarpeellisia?

Miten ylipäätään tasapainotellaan “päräyttävän” designin ja vihreyden välimaastossa?

Mikä tärkeintä – valitsisitko sinä nettisivun toimittajan hiilijalanjäljen perusteella?

Monia kysymyksiä poreilee mielissä jo nyt ja varmasti hankkeen edetessä niitä tulee lisää. Lupaamme raportoida löydöksistä ja pohdinnoista täällä meidän blogissa ja somekanavissa. Saa kysyä ja haastaa, kehittymässähän tässä ollaan eikä valmiita olla koskaan <3

Lisätietoja hankkeesta: https://kommunikoivaenergia.karelia.fi/2021/04/artikkeli/

Julkaistu Markkinointitoimisto Tovarin blogissa 12.3.2021

Artikkelit


Näytä kaikki