Kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

2021-05-06 Pasi Liimatta, Joensuun Kustannus Oy YRITYSMAAILMA

Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ”Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa” -hankkeessa (EAKR) tehdään kehittämistyötä energiayhteisöjen ja digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi.

Kommunikoiva energia -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja päättyy 31.8.2023.
Energiayhteisöjen kehittämisessä hankkeen kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / PKS sähkönmyynti, PKS Sähkönsiirto Oy ja Joensuun Telemaailma Oy / SolarWorks. Energiayhteisöjen edistämisen rinnalla hankkeen toisena osa-alueena on digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen
mittaamisen kehittäminen ja niiden hiilineutraalisuuden edistäminen. Tähän liittyen hankkeessa on mukana media- ja viestintäalan yrityksiä (Hurry Oy, Markkinointitoimisto Tovari). – On hienoa, että paikallisilla yrityksillä on rohkeutta sitoutua tämänkaltaiseen kehittämishankkeeseen. Media-alan yritysten kanssa hanke on parhaillaan käynnistämässä digitaalisten palvelujen elinkaarilaskennan
mallinnusta. Energia-alan yritysten kanssa olemme parhaillaan rakentamassa energiayhteisöjen pilotointimallia, kertoo projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen.

Mikä on lähienergiayhteisö?

Elämme energiamurroksen aikaa, jota leimaavat vähähiilisen ja älykkään energiantuotannon lisääntyminen, energian varastointi, energiatehokkuus, energian digitalisoituminen ja energiamarkkinoiden avautuminen monisuuntaiseksi markkinapaikaksi.
– Energiamurroksessa yhä useampi energian kuluttaja siirtyy kuluttaja-tuottajaksi ja jopa palveluntarjoajaksi, projektiasiantuntija Kim Blomqvist avaa hankkeen lähtökohtia.
– Energiayhteisössä sen jäsenet tuottavat ja jakavat energiaa haluamallaan tavalla. Pienimmillään lähienergiayhteisö voi toteutua paritalon tai yksittäisen taloyhtiön puitteissa, mutta periaatteessa energiayhteisön voi muodostaa myös yritysten rypäs, kuten kauppakeskus tai yritysalue, Blomqvist määrittelee.

Uusia mahdollisuuksia ja kannattavuutta

Projektiasiantuntija Ville Kuittisen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu on jo pitkään keskittynyt hajautettujen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistapoihin.
– Olemme huomanneet, että yhteistyöllä ja pieniä energianlähteitä yhdistelemällä voidaan lisätä toiminnan tuottavuutta. Ajatus on kypsynyt jo pidemmän aikaa, mutta tässä hankkeessa toteutettava lähienergia- yhteisöjen pilotointi on uudenlaista konkretiaa.
Esimerkiksi kiinteistön tuottaman aurinkoenergian ylijäämälle on muitakin käyttömahdollisuuksia kuin myynti sähköyhtiölle. Energian pientuottajien kannattavuutta on mahdollista nostaa huomattavastikin. Hankkeen tehtävänä on kerätä tietoa, kokeilla erilaisia ratkaisuja käytännössä ja kertoa, mitkä niistä toimivat ja mitkä eivät,
Kuittinen jatkaa. 

Energiayhteisömalli etenee Euroopassa

Energiayhteisöjen syntyä pyritään edistämään EU:n ja Suomen valtion toimesta. Energiayhteisöjen toiminta mahdollistui Suomessa viime joulukuussa Valtioneuvoston antamalla asetusmuutoksella. Uusi asetus säätää mm. yhdessä tuotetun sähkön hyvityslaskennasta sekä sähkönkäyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon netotuksesta. Modernin teknologian ja digitalisaation ansiosta sähköenergian jako ja varastointi voi tapahtua digitaalisessa ympäristössä.

– Asetus koskee hyvityslaskentamallia lähinnä taloyhtiökontekstissa. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö ei aikaisemmin ole ollut sähkömarkkinalain mukaan mahdollinen, Kim Blomqvist mainitsee.
Kim Blomqvistin mukaan lähienergiayhteisöt avaavat mahdollisuuksia teknologian tuottajille ja järjestelmätoimittajille.
– Energian pientuotannon ratkaisut voivat olla muutakin kuin aurinkoenergiaa. Esimerkiksi taloyhtiöissä piilee runsaasti potentiaalia energiayhteisöihin, sillä niissä ei vielä ole tehty kovin paljoa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden saralla.

Pilotointi aidossa ympäristössä

Kommunikoiva energia -hankkeessa luodaan digitaalinen alusta, jota hankkeen aikana myös kokeillaan käytännössä. Lähienergiayhteisöjen toimintaa ja älykästä energianjakomallia pilotoidaan todellisessa taloyhtiökohteessa.
– Asunto-osakeyhtiöissä ja yrityksissä yleensäkin mietitään nykyisin, miten energialaskua voisi pienentää ja miten uusiutuvan energian tuotantoon olisi mahdollista osallistua. Asenneilmapiiri on myönteinen, ja luulen että maaperä hankkeessa kehitettäville toimintamalleille on hedelmällinen, Ville Kuittinen sanoo.
Kommunikoiva energia -hankkeen henkilöstö mielellään auttaa energiayhteisöistä kiinnostuneita taloyhtiöitä antamalla aiheesta tietoa ja vastaamalla mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Hankkeelle on juuri avattu oma sivusto osoitteessa kommunikoivaenergia.karelia.fi.
– Meneillään on taloyhtiöille ja taloyhtiötoimijoille suunnattu verkkokysely, jossa kartoitetaan kiinnostuneisuutta energiayhteisöjä ja aurinkoenergiaa kohtaan. Kysely on osoitteessa https:// link.webropolsurveys.com/ S/04B2A3C94F1B675A.
Vastaukset ovat tervetulleita, Kim Blomqvist ja Ville Kuittinen kertovat.

Kommunikoiva Energia

Projektiasiantuntija Ville Kuittinen

[email protected] | +358 50 532 6131

Projektiasiantuntija Kim Blomqvist

[email protected] | +358 50 534 2943 

Pohjois-Karjalan Yritysmaailma (yumpu.com)

Artikkelit

Karelia amk logo
Tovari Oy:n logo
Hurry Oy logo
Business Joensuu logo
Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto logo
Pohjois-Karjalan Sähkökauppa logo
Solarworks Oy logo
Vipuvoimaa EU:lta logo
Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto logo