Kaksi miestä kerrostalon edessä

 • Kommunikoiva Energia -hankkeen päätöswebinaari 15.11.2023 klo 9-10

  Karelia-ammattikorkeakoulun ”Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa” -hankkeessa on tehty monipuolista kehittämistyötä energiayhteisöjen edistämiseksi ja digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi. Tervetuloa hankkeen päätöswebinaariin ke 15.11. klo 9-10. Tiiviissä webinaarissa esitellään hankkeen kehittämistyön tuloksia, energiayhteisöjen nykytilannetta ja tulevaisuutta, sekä energiayhteisöjen tuomia mahdollisuuksia maatiloille. Ohjelma: 9.00 – 9.20 Kommunikoiva energia -hankkeen tuloksia. Kim Blomqvist,…


 • Toimintamalleja digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arviointiin – Tutkimusyhteisöjen näkemyksiä ja Kommunikoiva energia -hankkeen tapaustutkimuksia

  Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeessa on tehty monipuolista kehittämistyötä digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi yhteistyössä media- ja ICT-alan yritysten kanssa. Hankkeen toimenpiteenä laadittu raportti Toimintamalleja digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arviointiin perustuu hankkeessa toteutettuihin digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen elinkaariarviointeihin sekä aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen. Digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arvioinneissa selvitettiin hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa asiakkaille tarjottavien…


 • Digitaalisten palvelujen elinkaariarviointi: Kansainvälinen benchmarking-selvitys

  Digitaalisilla palveluilla on kestävän kehityksen kannalta sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tuotteiden, prosessien ja palvelujen energiatehokkuutta on voitu parantaa, mutta digitaalisten palvelujen määrän ja kysynnän kasvaessa ICT-sektorin kokonaispäästöt ovat kuitenkin edelleen kasvussa. ICT-sektorin kasvava ympäristökuormitus on lisännyt vaikutusarviontien tarvetta. Digitaalisten palvelujen elinkaarianalyysi onkin ollut suosittu tutkimusala jo vuosikymmenten ajan. Tutkimusten näkökulmat ovat sisältäneet mm. laitteiden…


 • Digitalisaatio keskeisessä roolissa energiamurroksessa  

  Kuten energiakriisi on hyvin osoittanut, tarvitsemme yhä enemmän kaikkien saatavilla olevaa sekä kohtuuhintaista energiaa, jotta voimme hidastaa ilmastonmuutosta sekä varmistaa oman kansallisen energiahuoltovarmuuden ja energiaturvallisuuden. Koska vihreä siirtymä etenee nopeammin kuin koskaan, on erityisen tärkeää, että voimme toteuttaa kattavan ja kestävän digitaalisen muutoksen energiajärjestelmissämme.   Digitaaliseen muutokseen energiajärjestelmissä liittyy olennaisesti yhteiskunnan sähköistyminen energiassa, palveluissa ja…


 • Webinaari: Esimerkkejä energiayhteisöistä 10.5.2023 klo 17.30-19

  Energiayhteisöt ovat mahdollistaneet uuden tavan tuottaa ja jakaa energiaa taloyhtiöiden sisällä ja niiden kesken. Webinaarissa kerrotaan erilaisista tavoista muodostaa energiayhteisö, ja käytännön esimerkkien kautta päästään kuulemaan jo toteutettujen hankkeiden teknisistä, taloudellisista ja sosiaalisista ratkaisuista. Webinaari on tarkoitettu taloyhtiöiden edustajille ja kaikille energia-asioista kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan täällä 9.5.2023 mennessä. Ohjelma: Webinaarin järjestävät Turun…


 • Läpinäkyvyyttä vastuullisuusviestintään

  Vastuullisuus on oleellinen osa tämän päivän yritysten liiketoimintaa. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit osaavat vaatia vastuullisuutta ja ovat kiinnostuneita yrityksen jättämästä hiilijalanjäljestä. Vastuullinen yritys pyrkii toiminnassaan huomioimaan ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ja vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan. Vastuullinen yritys myös viestii avoimesti tuotteidensa ja palveluidensa ympäristövaikutuksista. EU:n komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markkinoinnin ympäristöväittämistä…


 • Koulutussarja : Hiilineutraalisuus yrityksen strategisena valintana

  Kommunikoiva Energia -hanke järjestää talvella 2023 avoimen koulutussarjan hiilineutraalisuudesta ja vastuullisuusviestinnästä. Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksille sekä asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa vastuullisuusasioista. Kolmen koulutuskerran aikana tarkastellaan elinkaarilaskennan ja ympäristöselosteen hyödyntämistä tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen määrittämisessä, perehdytään läpinäkyvään, faktapohjaiseen vastuullisuusviestintään, sekä sitä havainnollistaviin tiedon visualisoinnin työkaluihin. Kouluttajina toimivat teemojen huippuosaajat yhteistyössä Karelia-amk:n asiantuntijoiden kanssa. Koulutussarjan ensimmäisessä…


 • Webinaari: Datahub 2.0 – uusia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille 8.2.2023

  Kansallinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä Datahub etenee seuraavaan vaiheeseen tammikuussa 2023. Datahub 2.0 mahdollistaa kuluttajille mm. tarkemman kulutuksen seurannan ja joustavamman sähkömarkkinoille osallistumisen. Energiayhteisöjen näkökulmasta esimerkiksi aurinkoenergian tuottaman sähkön jakaminen tasan kaikkien yhteisön asuntojen kesken helpottuu. Webinaarissa saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä datahub tarkoittaa sähkön kuluttajan näkökulmasta ja mitä se mahdollistaa? Mitä tarkoittaa ja sisältää datahubin…


 • Osallistava elinkaariarviointi uudistaa työelämäyhteistyötä ja opetusta

  Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetään osallistavia tapaa laatia elinkaarianalyysejä ja hiilijalanjälkilaskentoja. Tulevaisuuden työ- ja Kommunikoiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaariarvioinneissa on sovellettu uusia osallistavia työkaluja. Yhteistyössä on käytetty SimaPro-ohjelmistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimintojen avulla voidaan osallistaa työelämäkumppaneita aktiivisesti elinkaariarvioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtäminen osaksi verkko-opetusta. SimaPron opetustarkoitukseen luodut LCA-ohjelmistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan…


 • Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumissa pureuduttiin yritysten vastuullisuuteen

  Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumi on PIKES Oy:n vuodesta 2008 lähtien järjestämä tapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia, alueen elinkeinoelämän kehitystä suuntaavia teemoja. Tämän vuoden Tulevaisuusfoorumi järjestettiin 6.10.2022 Nurmes-talossa. Tilaisuuden teemana oli vastuullisuus ja kestävämpi tulevaisuus. Karelian Kommunikoiva Energia –hankkeen tiimi osallistui tapahtumaan, ja esittelee tässä artikkelissa sen antia. Globaali energiamurros – fossiilisesta taloudesta kohti biotaloutta Tulevaisuusfoorumin ensimmäinen puhuja oli…