Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Ilmoittaudu webinaariin: Taloyhtiöistä lähienergiayhteisöjä 25.11.2021 klo 18-19

Tule kuulemaan miten energiayhteisöt toimivat ja miten taloyhtiö voi perustaa oman energiayhteisön. Perustamalla energiayhteisön taloyhtiöt voivat tuottaa esim. aurinkosähköä ja jakaa sitä asukkaiden kesken. Tämä säästää  luonnonvaroja ja pienentää asukkaiden sähkölaskua. Aika ja paikka 25.11.2021 klo 18-19, Teams-ympäristössä Ohjelma Kommunikoiva Energia -hankkeen esittely – Marja-Liisa Ruotsalainen, Karelia-amk Taloyhtiöille suunnatun lähienergiayhteisökyselyn tulokset – Kim Blomqvist, Karelia-amk […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Ilmoittaudu webinaariin: Lähienergiayhteisöt yritysten näkökulmasta 25.11.2021 klo 14-16

Aika ja paikka 25.11.2021 klo 14-16, Teams-webinaari Ohjelma Kommunikoiva Energia -hankkeen esittely ja taloyhtiöille suunnatun lähienergiayhteisö-kyselyn tulokset – Kim Blomqvist, Karelia-amk Lähienergiayhteisöt ja tulevaisuuden bisnesmallit – Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto Case: Lempäälän energiayhteisö – Mikko Kettunen, Lempäälän Lämpö Oy Kenelle? Uusituvan energian yrityksille Pienenergiatuotteita- ja palveluja tarjoaville yrityksille Energiankulutukseen liittyviä älyratkaisuja tarjoaville yrityksille Isännöintitoimistoille Alan […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Energiayhteisökysely taloyhtiöille

2021-11-09 Kim Blomqvist, Kommunikoiva Energia -hanke Kommunikoiva Energia -hankkeessa toteutettiin taloyhtiöille suunnattu energiayhteisökysely 1.5-31.8.2021 välisenä aikana Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Kysely toteutettiin yhteistyössä hankkeen yrityskumppaneiden sekä alueen isännöintitoimijoiden ja maakunnallisen energianeuvonnan kanssa.  Kyselyn tarkoituksena oli selvittää taloyhtiöiden osakkaiden ja muiden taloyhtiötoimijoiden kiinnostusta ja valmiutta aurinkoenergiaa ja energiayhteisöjä kohtaan. Kysely toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa ja vastauksia kertyi yhteensä 898 kappaletta. Kyselyssä oli kaiken […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Taloyhtiöt energiamurroksen vauhdittajina

2021-09-08 Kim Blomqvist, Kommunikoiva energia hanke Taloyhtiöiden rooli sekä niiden muodostamat energiayhteisöt tulevaisuuden merkittävinä energiatoimijoina on tunnistettu EU:n sekä kansallisen tason energiakeskusteluissa laaja-alaisesti. EU:n uusiutuvan energian direktiivi on määritellyt energiayhteisöt uusiksi energiatoimijoiksi. EU-tasolla edellytetään jäsenmaita toteuttamaan yhteisöenergiasääntelyn puitteissa toteuttamaan muutoksia, joilla pyritään poistamaan hajautetun energiatuotannon esteitä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan taloyhtiöiden osalta ei ole juurikaan toteutettu […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

SimaPron avulla digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuteen

2021-05-20 Johanna Parikka Altenstedt, fil lic Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa on aloittanut uuden digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuutta edistävän Kommunikoiva energia -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on opiskelijoiden ja yritysten yhteishanke, jonka tarkoituksena on mm. porautua digitaalisia palveluja tarjoavien, sekä verkkopohjaisten yritysten elinkaari-indikaattoreiden luomiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen syvällisesti. Tavoitteena laaja osallistaminen Tavoitteena on osallistaa yrittäjiä aktiivisesti analyysien laadintaan ja tulosten tulkintaan […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

2021-05-06 Pasi Liimatta, Joensuun Kustannus Oy YRITYSMAAILMA Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ”Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa” -hankkeessa (EAKR) tehdään kehittämistyötä energiayhteisöjen ja digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi. Kommunikoiva energia -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja päättyy 31.8.2023.Energiayhteisöjen kehittämisessä hankkeen kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / PKS sähkönmyynti, PKS Sähkönsiirto Oy ja Joensuun Telemaailma […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään hiilineutraaleja ratkaisuja

Kim Blomqvist, Ville Kuittinen, Lasse Okkonen, Marja-Liisa Ruotsalainen, Kaisa Varis Karelian strategiassa ”Karelia2030 – kestävää elinvoimaa!” hiilineutraalien ratkaisujen kehittäminen on nostettu yhdeksi keskeisistä strategisista valinnoista. Haastavien kestävyyskysymysten hallinta edellyttää monialaisuutta, teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita, sekä käyttäjälähtöisyyttä. Strategiaa toteutetaan mm. monilaisella hanketoiminnalla, jossa kehitetään kestävämpiä tuotteita ja palveluja. Vuoden alussa käynnistyneessä EAKR-hankkeessa ”Kommunikoiva energia – Uusi […]


Categories
Yleinen

Tovari mukaan Karelia-amk:n vetämään Kommunikoiva energia -hankkeeseen

Vihreä verkkopalvelu… hetkonen?​ By Mari Moilanen Tiedetäänkö me edes, millainen hiilijalanjälki vaikkapa yhden nettisivun rakentamisesta ja vuosien ylläpidosta syntyy? Ja mikä tärkeintä, miten sitä hiilijalanjälkeä saisi kutistettua? Näitä juttuja me lähdemme selvittämään Karelia AMKin vetämän Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeen yrityskumppanina. Hankkeessa on kaksi jytäkkää tavoitetta:luoda toimintamalli, miten yritykset […]