Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki Yleinen

Koulutussarja : Hiilineutraalisuus yrityksen strategisena valintana

Kommunikoiva Energia -hanke järjestää talvella 2023 avoimen koulutussarjan hiilineutraalisuudesta ja vastuullisuusviestinnästä. Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksille sekä asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa vastuullisuusasioista. Kolmen koulutuskerran aikana tarkastellaan elinkaarilaskennan ja ympäristöselosteen hyödyntämistä tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen määrittämisessä, perehdytään läpinäkyvään, faktapohjaiseen vastuullisuusviestintään, sekä sitä havainnollistaviin tiedon visualisoinnin työkaluihin. Kouluttajina toimivat teemojen huippuosaajat yhteistyössä Karelia-amk:n asiantuntijoiden kanssa. Koulutussarjan ensimmäisessä […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Webinaari: Datahub 2.0 – uusia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille 8.2.2023

Kansallinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä Datahub etenee seuraavaan vaiheeseen tammikuussa 2023. Datahub 2.0 mahdollistaa kuluttajille mm. tarkemman kulutuksen seurannan ja joustavamman sähkömarkkinoille osallistumisen. Energiayhteisöjen näkökulmasta esimerkiksi aurinkoenergian tuottaman sähkön jakaminen tasan kaikkien yhteisön asuntojen kesken helpottuu. Tiiviissä tunnin webinaarissa datahubin toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista kertovat asiantuntijat kantaverkkoyhtiö Fingridistä, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:sta ja Karelia-ammattikorkeakoulun Kommunikoiva Energia -hankkeesta: […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki Yleinen

Osallistava elinkaariarviointi uudistaa työelämäyhteistyötä ja opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetään osallistavia tapaa laatia elinkaarianalyysejä ja hiilijalanjälkilaskentoja. Tulevaisuuden työ- ja Kommunikoiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaariarvioinneissa on sovellettu uusia osallistavia työkaluja. Yhteistyössä on käytetty SimaPro-ohjelmistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimintojen avulla voidaan osallistaa työelämäkumppaneita aktiivisesti elinkaariarvioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtäminen osaksi verkko-opetusta. SimaPron opetustarkoitukseen luodut LCA-ohjelmistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan […]


Categories
Yleinen

Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumissa pureuduttiin yritysten vastuullisuuteen

Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumi on PIKES Oy:n vuodesta 2008 lähtien järjestämä tapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia, alueen elinkeinoelämän kehitystä suuntaavia teemoja. Tämän vuoden Tulevaisuusfoorumi järjestettiin 6.10.2022 Nurmes-talossa. Tilaisuuden teemana oli vastuullisuus ja kestävämpi tulevaisuus. Karelian Kommunikoiva Energia –hankkeen tiimi osallistui tapahtumaan, ja esittelee tässä artikkelissa sen antia. Globaali energiamurros – fossiilisesta taloudesta kohti biotaloutta Tulevaisuusfoorumin ensimmäinen puhuja oli […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Energiayhteisöä pilotoidaan rivitaloyhtiössä Tohmajärvellä

Karelian hallinnoiman Kommunikoiva energia -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on pilotoida energiayhteisöihin liittyviä digitaalisia palveluratkaisuja oikeassa toimintaympäristössä. Vuoden 2021 joulukuussa etsittiin sopivia pilottikohteita yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkönmyynti Oy:n edustajien kanssa. Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoalueelta löytyi sopiva kohde Tohmajärveltä, ja hanke lähti selvittämään kohteen mahdollisuutta osallistua pilotointiin.  Kohde on rivitaloyhtiö, jonka omistaa Tohmajärven kunta ja […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Ensimmäistä kertaa konferenssissa esiintyjänä – haastava mutta opettavainen kokemus

Osallistuin kesällä elinkaarialan Life Cycle Innovation -konferenssiin (LCIC), jonka teemana olivat elinkaarialan uudet ja kestävää kehitystä edistävät innovaatiot. LCIC oli hybridikonferenssi, joka järjestettiin fyysisesti Berliinissä sekä virtuaalisesti Canapii-ohjelmiston avulla. LCIC sisälsi 18 sessiota, keynote puhujia, keskustelupaneeleita, työpajoja sekä kaksi posteri- eli julistesessiota. Konferenssissa esiteltiin paljon tapausesimerkkejä ja niiden pohjalta syntyneitä uusia innovaatioita. Aiheita olivat mm. […]


Categories
Yleinen

Barents-suurlähettiläs Vilén tutustui Kommunikoiva Energia -hankkeeseen

Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén vieraili Joensuussa elokuussa. Vierailun yhteydessä Vilén tapasi myös Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoita. Tapaamisessa esiteltiin Karelian vähähiiliseen rakentamiseen ja digitaalisiin palveluihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Mukana tapaamisessa olivat Kommunikoiva Energia -hankkeen asiantuntija Kim Blomqvist ja projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen. Projektikoordinaattori Juuso Kokkonen esitteli Karelian puurakentamisen osaamisaluetta. Tapaamisessa avattiin Kommunikoiva Energia -hankkeen toteuttamaa […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Kohti kestävämpää yritystoimintaa : valaisimien päästöt selville

Valaisimia käytetään sisätiloissa lähes jatkuvasti. Valoa kulutetaan etenkin julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa valasimet ovat koko työpäivän ajan päällä. Ei siis ole ihme, että valaisimien energiankulutus koko suomen sähkönkulutuksesta on noin kymmenen prosenttia (Motiva 2022). Valaisimien energiatehokkuutta pyritäänkin koko ajan parantamaan ja tekemään valaistusta ihmisen luonnollisen päivärytmiin sopivaksi. Mutta millaisia päästöjä valaisimet tuottavat niiden koko elinkaarenaikana? […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Energiakansalaisuus energiamurroksessa – kuluttajista aktiivisiksi energiatoimijoiksi

Energian rooli arjessa on kasvamassa, kun energian tuotannossa ja käytössä siirrytään yhä vähähiilisempiin menetelmiin. Yleisesti ottaen lämpö- ja sähköenergia mielletään vielä itsestäänselvyydeksi ja jokaisen kansalaisen peruspalveluksi. Suurimmalle osalle energia on vain näkymätön kulutushyödyke muiden joukossa. Käynnissä olevan energiamurroksen kannalta kansalaisiin ja heidän ilmasto- ja energiavalintoihinsa kohdistuu kuitenkin yhä enemmän kiinnostusta ja painetta energiamurroksen toteuttajina sekä […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Oletko sinäkin energiakansalainen? – tapahtuma avasi kuluttajan roolia energiamurroksessa

Parhaillaan käynnissä olevassa energiamurroksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin. Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja aktiivisiksi toimijoiksi nousevat myös kuluttajat, eli energiakansalaiset. Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hanke järjesti 31.3.2022 kaikille avoimen hybriditapahtuman teemalla ”Oletko sinäkin energiakansalainen?”. Tapahtumassa pureuduttiin asiantuntijapuheenvuorojen kautta siihen, mitä energiakansalaisuus tarkoittaa ja […]