Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki Yleinen

Koulutussarja : Hiilineutraalisuus yrityksen strategisena valintana

Kommunikoiva Energia -hanke järjestää talvella 2023 avoimen koulutussarjan hiilineutraalisuudesta ja vastuullisuusviestinnästä. Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksille sekä asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa vastuullisuusasioista. Kolmen koulutuskerran aikana tarkastellaan elinkaarilaskennan ja ympäristöselosteen hyödyntämistä tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen määrittämisessä, perehdytään läpinäkyvään, faktapohjaiseen vastuullisuusviestintään, sekä sitä havainnollistaviin tiedon visualisoinnin työkaluihin. Kouluttajina toimivat teemojen huippuosaajat yhteistyössä Karelia-amk:n asiantuntijoiden kanssa. Koulutussarjan ensimmäisessä […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki Yleinen

Osallistava elinkaariarviointi uudistaa työelämäyhteistyötä ja opetusta

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetään osallistavia tapaa laatia elinkaarianalyysejä ja hiilijalanjälkilaskentoja. Tulevaisuuden työ- ja Kommunikoiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaariarvioinneissa on sovellettu uusia osallistavia työkaluja. Yhteistyössä on käytetty SimaPro-ohjelmistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimintojen avulla voidaan osallistaa työelämäkumppaneita aktiivisesti elinkaariarvioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtäminen osaksi verkko-opetusta. SimaPron opetustarkoitukseen luodut LCA-ohjelmistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Ensimmäistä kertaa konferenssissa esiintyjänä – haastava mutta opettavainen kokemus

Osallistuin kesällä elinkaarialan Life Cycle Innovation -konferenssiin (LCIC), jonka teemana olivat elinkaarialan uudet ja kestävää kehitystä edistävät innovaatiot. LCIC oli hybridikonferenssi, joka järjestettiin fyysisesti Berliinissä sekä virtuaalisesti Canapii-ohjelmiston avulla. LCIC sisälsi 18 sessiota, keynote puhujia, keskustelupaneeleita, työpajoja sekä kaksi posteri- eli julistesessiota. Konferenssissa esiteltiin paljon tapausesimerkkejä ja niiden pohjalta syntyneitä uusia innovaatioita. Aiheita olivat mm. […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Kohti kestävämpää yritystoimintaa : valaisimien päästöt selville

Valaisimia käytetään sisätiloissa lähes jatkuvasti. Valoa kulutetaan etenkin julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa valasimet ovat koko työpäivän ajan päällä. Ei siis ole ihme, että valaisimien energiankulutus koko suomen sähkönkulutuksesta on noin kymmenen prosenttia (Motiva 2022). Valaisimien energiatehokkuutta pyritäänkin koko ajan parantamaan ja tekemään valaistusta ihmisen luonnollisen päivärytmiin sopivaksi. Mutta millaisia päästöjä valaisimet tuottavat niiden koko elinkaarenaikana? […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Digitaalisen palvelun päästöt selville elinkaarianalyysin avulla

Digitaaliset palvelut ovat nykyään osana lähes jokaisen arkea. Aamulla moni saattaa lukea lehtensä mobiilisovellukselta, ja heti töihin päästyään avata Teamsin ja sähköpostin. Vaikka usein miellämme digitaaliset palvelut aineettomiksi, tosiasiassa niiden tuottaminen ja käyttäminen aiheuttaa luonnonvarojen kulumista sekä kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. Internet synnyttää globaalisti jo enemmän päästöjä kuin lentoliikenne (Frick 2016). Elinkaariajattelun merkitys kasvaa yritystoiminnassa Opinnäytetyössäni Digitaalisen […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Elinkaarihallinnan konferenssi (LCM 2021): Kestävän tulevaisuuden rakentamista innovaatioiden ja digitalisaation avulla

Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään lähienergiayhteisöjä ja digitaalisten palvelujen vähähiilisyyttä noudattaen elinkaarianalyysin menetelmiä. Hankkeessa on alkuvaiheen keskeisenä toimenpiteenä kehittää toimintamallia elinkaarihallintaan ja -analyyseihin, kohdistuen erityisesti digitaalisiin palveluihin. Karelia-amk:n koulutusvastuissa edistetään elinkaariarvioinnin osaamista, mikä edellyttää myös alan jatkuvaa seurantaa ja uusimman tieteellisen tiedon siirtoa. LCM 2021 -konferenssin sisällöt tukivat monipuolisesti sekä TKI-toiminnan että opetuksen kehittämistarpeita. Virtuaalisesti järjestetty […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

SimaPron avulla digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuteen

2021-05-20 Johanna Parikka Altenstedt, fil lic Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa on aloittanut uuden digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuutta edistävän Kommunikoiva energia -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Kyseessä on opiskelijoiden ja yritysten yhteishanke, jonka tarkoituksena on mm. porautua digitaalisia palveluja tarjoavien, sekä verkkopohjaisten yritysten elinkaari-indikaattoreiden luomiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen syvällisesti. Tavoitteena laaja osallistaminen Tavoitteena on osallistaa yrittäjiä aktiivisesti analyysien laadintaan ja tulosten tulkintaan […]


Categories
Digitaalinen hiilijalanjälki

Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään hiilineutraaleja ratkaisuja

Kim Blomqvist, Ville Kuittinen, Lasse Okkonen, Marja-Liisa Ruotsalainen, Kaisa Varis Karelian strategiassa ”Karelia2030 – kestävää elinvoimaa!” hiilineutraalien ratkaisujen kehittäminen on nostettu yhdeksi keskeisistä strategisista valinnoista. Haastavien kestävyyskysymysten hallinta edellyttää monialaisuutta, teknisiä ja sosiaalisia innovaatioita, sekä käyttäjälähtöisyyttä. Strategiaa toteutetaan mm. monilaisella hanketoiminnalla, jossa kehitetään kestävämpiä tuotteita ja palveluja. Vuoden alussa käynnistyneessä EAKR-hankkeessa ”Kommunikoiva energia – Uusi […]