Categories
Lähienergiayhteisöt

Webinaari: Datahub 2.0 – uusia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille 8.2.2023

Kansallinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä Datahub etenee seuraavaan vaiheeseen tammikuussa 2023. Datahub 2.0 mahdollistaa kuluttajille mm. tarkemman kulutuksen seurannan ja joustavamman sähkömarkkinoille osallistumisen. Energiayhteisöjen näkökulmasta esimerkiksi aurinkoenergian tuottaman sähkön jakaminen tasan kaikkien yhteisön asuntojen kesken helpottuu. Tiiviissä tunnin webinaarissa datahubin toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista kertovat asiantuntijat kantaverkkoyhtiö Fingridistä, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:sta ja Karelia-ammattikorkeakoulun Kommunikoiva Energia -hankkeesta: […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Energiayhteisöä pilotoidaan rivitaloyhtiössä Tohmajärvellä

Karelian hallinnoiman Kommunikoiva energia -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on pilotoida energiayhteisöihin liittyviä digitaalisia palveluratkaisuja oikeassa toimintaympäristössä. Vuoden 2021 joulukuussa etsittiin sopivia pilottikohteita yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkönmyynti Oy:n edustajien kanssa. Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoalueelta löytyi sopiva kohde Tohmajärveltä, ja hanke lähti selvittämään kohteen mahdollisuutta osallistua pilotointiin.  Kohde on rivitaloyhtiö, jonka omistaa Tohmajärven kunta ja […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Energiakansalaisuus energiamurroksessa – kuluttajista aktiivisiksi energiatoimijoiksi

Energian rooli arjessa on kasvamassa, kun energian tuotannossa ja käytössä siirrytään yhä vähähiilisempiin menetelmiin. Yleisesti ottaen lämpö- ja sähköenergia mielletään vielä itsestäänselvyydeksi ja jokaisen kansalaisen peruspalveluksi. Suurimmalle osalle energia on vain näkymätön kulutushyödyke muiden joukossa. Käynnissä olevan energiamurroksen kannalta kansalaisiin ja heidän ilmasto- ja energiavalintoihinsa kohdistuu kuitenkin yhä enemmän kiinnostusta ja painetta energiamurroksen toteuttajina sekä […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Oletko sinäkin energiakansalainen? – tapahtuma avasi kuluttajan roolia energiamurroksessa

Parhaillaan käynnissä olevassa energiamurroksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin. Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja aktiivisiksi toimijoiksi nousevat myös kuluttajat, eli energiakansalaiset. Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hanke järjesti 31.3.2022 kaikille avoimen hybriditapahtuman teemalla ”Oletko sinäkin energiakansalainen?”. Tapahtumassa pureuduttiin asiantuntijapuheenvuorojen kautta siihen, mitä energiakansalaisuus tarkoittaa ja […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Tervetuloa ”Oletko sinäkin energiakansalainen?” -tapahtumaan 31.3.2022

Parhaillaan käynnissä olevassa energiamurroksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin. Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja aktiivisiksi toimijoiksi nousevat myös kuluttajat, eli energiakansalaiset. Tule kuulemaan, mitä energiakansalaisuus tarkoittaa ja miten kuluttajat voivat edistää energiamurroksen toteutumista sekä vaikuttaa omaa energiankulutukseen- ja tuotantoon. Aika: 31.3. klo 18-20 Paikka:  Karelia-amk:n Wärtsilä-kampus, iso auditorio, Karjalankatu 3, […]


Categories
Lähienergiayhteisöt

Ensimmäiset lähienergiayhteisö-webinaarit pidettiin marraskuussa

Kommunikoiva Energia -hanke järjesti 25.11.2021 kaksi webinaaria lähienergiayhteisöjen toiminnasta. Ensimmäinen webinaareista oli suunnattu uusiutuvan energian ja energiankulutukseen liittyvien älyratkaisujen alalla toimiville yrityksille. Kuulolla oli myös alan asiantuntijoita sekä isännöintiyrityksiä. Webinaarin aloitti Kommunikoiva Energia -hankkeen projektiasiantuntija Kim Blomqvist, joka esitteli hankkeen tulevia toimenpiteitä sekä taloyhtiöille suunnatun lähienergiayhteisökyselyn tuloksia. Seuraavaksi professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta piti esityksen […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Energiayhteisökysely taloyhtiöille

Kommunikoiva Energia -hankkeessa toteutettiin taloyhtiöille suunnattu energiayhteisökysely 1.5-31.8.2021 välisenä aikana Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Kysely toteutettiin yhteistyössä hankkeen yrityskumppaneiden sekä alueen isännöintitoimijoiden ja maakunnallisen energianeuvonnan kanssa.  Kyselyn tarkoituksena oli selvittää taloyhtiöiden osakkaiden ja muiden taloyhtiötoimijoiden kiinnostusta ja valmiutta aurinkoenergiaa ja energiayhteisöjä kohtaan. Kysely toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa ja vastauksia kertyi yhteensä 898 kappaletta. Kyselyssä oli kaiken kaikkiaan 22 kysymystä, joista 4 koski […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Taloyhtiöt energiamurroksen vauhdittajina

2021-09-08 Kim Blomqvist, Kommunikoiva energia hanke Taloyhtiöiden rooli sekä niiden muodostamat energiayhteisöt tulevaisuuden merkittävinä energiatoimijoina on tunnistettu EU:n sekä kansallisen tason energiakeskusteluissa laaja-alaisesti. EU:n uusiutuvan energian direktiivi on määritellyt energiayhteisöt uusiksi energiatoimijoiksi. EU-tasolla edellytetään jäsenmaita toteuttamaan yhteisöenergiasääntelyn puitteissa toteuttamaan muutoksia, joilla pyritään poistamaan hajautetun energiatuotannon esteitä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan taloyhtiöiden osalta ei ole juurikaan toteutettu […]


Categories
Lähienergiayhteisöt Yleinen

Kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

2021-05-06 Pasi Liimatta, Joensuun Kustannus Oy YRITYSMAAILMA Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ”Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa” -hankkeessa (EAKR) tehdään kehittämistyötä energiayhteisöjen ja digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi. Kommunikoiva energia -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja päättyy 31.8.2023.Energiayhteisöjen kehittämisessä hankkeen kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / PKS sähkönmyynti, PKS Sähkönsiirto Oy ja Joensuun Telemaailma […]