Esiintyjä yleisön edessä

Tapahtumat

Menneet tapahtumat

Tiiviissä tunnin webinaarissa esiteltiin Karelia-amk:n Kommunikoiva energia -hankkeen kehittämistyön tuloksia, energiayhteisöjen nykytilannetta ja tulevaisuutta, sekä energiayhteisöjen tuomia mahdollisuuksia maatiloille. Webinaarin tallenne on katsottavissa täällä.

Webinaarin esitykset:

 • Kommunikoiva energia -hankkeen tuloksia. Kim Blomqvist, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Energiayhteisöjen tulevaisuus. Verneri Kohonen, innovaatiopäällikkö, Caruna Oy
 • FarmEnergy -hanke – Maatilojen tulevaisuuden energiayhteisöt. Kalle Pesonen, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Webinaari: Esimerkkejä energiayhteisöistä 10.5.2023 klo 17.30-19

Energiayhteisöt ovat mahdollistaneet uuden tavan tuottaa ja jakaa energiaa taloyhtiöiden sisällä ja niiden kesken. Webinaarissa kerrotaan erilaisista tavoista muodostaa energiayhteisö, ja käytännön esimerkkien kautta päästään kuulemaan jo toteutettujen hankkeiden teknisistä, taloudellisista ja sosiaalisista ratkaisuista.

Webinaari on tarkoitettu taloyhtiöiden edustajille ja kaikille energia-asioista kiinnostuneille. Tilaisuuden tallenne.

Ohjelma:

 • 17.30 Tilaisuuden avaus – Energiayhteisöjen ja yhteisöenergian tilanne: Rauli Lautkankare, Turun AMK ja Kim Blomqvist, Karelia-amk
 • 17.35 Taloyhtiöiden aurinkosähkökyselyn tuloksia: Karelia-amk ja Valonia
 • 17.50 Energiaekspertti-koulutus: Jarkko Hintsala, Tavis-hanke, HSY
 • 18.00 Naantalin asuntomessukohde: Alexandre Zaitsev, TA-yhtiöt
 • 18.15 Energiayhteisöpilotit Pohjois-Karjalasta – Kommunikoiva Energia -hanke: Kim Blomqvist, Karelia-amk
 • 18.30 Tampereen Ilokkaanpuisto – energiayhteisö: Jukka Mäkelä, Amodus
 • 18.45 Yhteisöenergia: alueellisia lämpöenergiaratkaisuja – taloyhtiö Helsingissä ja uusi alue Järvenpäässä: Evilina Lutfi, Green Net Finland / BLOCKCC-hanke
 • 18.55 Kysymyksiä ja keskustelua
 • 19.00 Päätössanat: Rauli Lautkankare, Turun AMK ja Kim Blomqvist, Karelia-amk

Webinaarin järjestävät Turun AMK (Uuttera-hanke), Karelia-amk (Kommunikoiva Energia -hanke), Metropolia amk, Green Net Finland ja Aalto yliopisto (BLOCKCC-hanke). Hankkeita rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) (Kommunikoiva energia ja BLOCKCC), sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha (Uuttera).

Koulutussarja: Hiilineutraalisuus yrityksen strategisena valintana

Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksille sekä asiantuntijoille, jotka vastaavat organisaationsa vastuullisuusasioista.

Kolmen koulutuskerran aikana tarkastellaan elinkaarilaskennan ja ympäristöselosteen hyödyntämistä tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen määrittämisessä, perehdytään läpinäkyvään, faktapohjaiseen vastuullisuusviestintään, sekä sitä havainnollistaviin tiedon visualisoinnin työkaluihin. Kouluttajina toimivat teemojen huippuosaajat yhteistyössä Karelia-amk:n asiantuntijoiden kanssa. Koulutuskertojen teemat olivat:

 1. Dataan perustuvaa vastuullisuutta 1.2.2023 klo 13-16

Koulutussarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan tuotteen hiilijalanjäljen laskennan menetelmiin ja sovelluksiin Karelia-amk:n elinkaarilaskennan asiantuntijoiden johdolla. Puhujana on myös SimaPro-ohjelmiston edustaja Marcus Wendin. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan yrittäjien kokemuksista elinkaariarvioinnin ja ympäristöselosteen laadinnasta. Esitysmateriaalit.

2. Läpinäkyvyyttä vastuullisuusviestintään 15.2.2023 klo 13-16

Miten kertoa asiakkaalle hiilineutraalisuuteen liittyvät faktat lukuina, tuloksina ja niihin konkretiaa tuovina esimerkkeinä? Miten hiilineutraaliudesta kannattaa viestiä ja miten välttää viherpesua? Toisen koulutusiltapäivän kouluttajina toimivat vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneen bränditoimisto Fabrikin Perttu Kouvalainen ja vastuullisuusviestinnän asiantuntija Johanna Parikka Altensted. Esitysmateriaalit. Videotallenne

3. Tiedon visualisoinnilla havainnollista vastuullisuusviestintää 1.3.2023 klo 13-16

Kolmannella koulutuskerralla tutustutaan tiedon visualisoinnin perusteisiin (mm. infografiikka, infoanimaatiot) ja nähdään monipuolisia esimerkkejä yritysten ja julkaisen sektorin vastuullisuusviestinnästä. Kouluttajana toimivat informaatiomuotoilija, kouluttaja Juuso Koponen ja asiakasvastaava Lotta Vaija visuaaliseen viestinnän toimisto Keksi Agencysta. Esitysmateriallit.

Webinaari: Datahub 2.0 – uusia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille 8.2.2023 klo 18-19 verkossa (Teams)

Kansallinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmä Datahub etenee seuraavaan vaiheeseen tammikuussa 2023. Datahub 2.0 mahdollistaa kuluttajille mm. tarkemman kulutuksen seurannan ja joustavamman sähkömarkkinoille osallistumisen. Energiayhteisöjen näkökulmasta esimerkiksi aurinkoenergian tuottaman sähkön jakaminen tasan kaikkien yhteisön asuntojen kesken helpottuu.

Tiiviissä tunnin webinaarissa datahubin toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista kertovat asiantuntijat kantaverkkoyhtiö Fingridistä, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:sta ja Karelia-ammattikorkeakoulun Kommunikoiva Energia -hankkeesta.

Webinaarin videotallenne on katsottavissa täällä.

Seminaari: Oletko sinäkin energiakansalainen? 31.3.2022 klo 18-20 (Teams ja Karelia-amk:n Wärtsilä-kampuksen auditorio)

Hybriditilaisuus lisämään ymmärrystä energiamurrokseen ja energiatiedon lukutaitoa. Tilaisuuden videotallenne katsottavissa täällä.

Webinaari: Lähienergiayhteisöt yritysten näkökökulmasta 25.11.2021 klo 14-16 (Teams)

Energiayhteisöt ja älykäs energia ovat tulevaisuutta! Karelia-amk:n Kommunikoiva Energia -hanke järjesti 25.11. klo 14-16 webinaarin yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita uusiutuvasta energiasta ja siihen liittyvistä älyratkaisuista. Webinaarissa avattiin sitä, millaisia palveluja ja tekniikkaa lähienergiayhteisöissä tarvitaan, ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia energiayhteisöt tuovat yrityksille.

Webinaarin esitysmateriaalit löytyvät täältä.

Webinaari: Taloyhtiöistä lähienergiayhteisöjä 25.11.2021 klo 18-19 (Teams)

Tapamme tuottaa ja käyttää energiaa ovat murroksessa. Energiayhteisöt ovat yhteisliittymiä, jotka voivat hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja tuottaa omaa sähköä. Karelian Kommunikoiva Energia -hanke järjesti 25.11. klo 18-19 webinaarin, jossa pureuduttiin energiayhteisöjen toimintaan taloyhtiöiden näkökulmasta. Perustamalla energiayhteisön taloyhtiöt voivat tuottaa esim. aurinkosähköä ja jakaa sitä asukkaiden kesken. Tämä säästää  luonnonvaroja ja pienentää asukkaiden sähkölaskua.

Webinaarin esitysmateriaalit löytyvät täältä.