Kuva seinästä jossa lukee innovation

Ensimmäistä kertaa konferenssissa esiintyjänä – haastava mutta opettavainen kokemus

Osallistuin kesällä elinkaarialan Life Cycle Innovation -konferenssiin (LCIC), jonka teemana olivat elinkaarialan uudet ja kestävää kehitystä edistävät innovaatiot. LCIC oli hybridikonferenssi, joka järjestettiin fyysisesti Berliinissä sekä virtuaalisesti Canapii-ohjelmiston avulla.

LCIC sisälsi 18 sessiota, keynote puhujia, keskustelupaneeleita, työpajoja sekä kaksi posteri- eli julistesessiota. Konferenssissa esiteltiin paljon tapausesimerkkejä ja niiden pohjalta syntyneitä uusia innovaatioita. Aiheita olivat mm. digitalisaation vaikutukset päästöihin, logistiikan ja infran päästöt, uudet kierrätysratkaisut, ruuantuotannon päästöt sekä hiilikädenjälki-innovaatiot. 

LCIC oli ensimmäinen konferenssi, jossa olen esiintynyt. Pääsin konferenssin posteri- eli julistesessiossa esittelemään Kommunikoiva Energia- hankkeessa tekemäni elinkaarianalyysin digitaalisen palvelun hiilijalanjäljestä. Työn toimeksiantajina olivat Hurry Oy ja Kommunikoiva Energia -hanke. Elinkaarianalyysi käsitteli Hurry Oy:n tekemän Kuopion Eläinpuiston verkkosivun ja mobiilisovelluksen tuotannon ja kolmen kuukauden käytönaikaisia päästöjä. Toteutin elinkaarianalyysin SimaPro-ohjelmistolla. Toteutusta on esitelty tarkemmin aiemmassa artikkelissa.

Julisteen tekemisen haasteet

Julisteen tekeminen ensimäistä kertaa oli haasteellista, koska suuri määrä tieto piti mahduttaa pieneen tilaan. Haasteellista oli myös tiedon tiivistäminen ilman, että ymmärrettävyys kärsii. Ohjeistuksena oli tehdä tiivis juliste, jossa näkyy työn tavoitteet, millä metodeilla työ on toteutettu sekä tulokset ja johtopäätökset. Tein julisteeni Wordilla ja esitin sen pdf-muodossa.

Aloitin posterin hahmottelemalla julisteen asettelua ja sisältöä, pohdin myös missä muodossa tiedot olisivat järkevää esittää. Päätin esittää tulokset kuvan ja taulukoiden avulla. Julisteen alussa esittelin lyhyesti työn taustan, kuten mitä standardeja ja metodeja työssä on käytetty sekä työn toimeksiantajat. Alussa esittelin lyhyesti myös työn toiminnallisen yksikön ja työn referenssiaikajakson. Tein julisteeseen luettelon elinkaarianalyysissä käytetystä taustadatasta. Taustadataa olivat mm. palvelimen sijainti ja energiankulutus, suunnitteluvaiheen energiankulutus ja kulutetun energian laatu, sekä verkkosivun ja mobiilisovelluksen koko ja kävijämäärät. Lähteitä varten loin qr-koodin, jolloin lähteet eivät vieneet tilaa julisteesta.

Julistesession toteutus virtuaalisesti

Konferenssin etäyhteys toteutettiin Canapii-sovelluksen avulla. Sovelluksessa oli mahdollista tarkastella konferenssin ohjelmistoa ja merkata itselleen ylös sessiot, joihin halusi osallistua. Canapiissa pystyi siis luomaan oman lukujärjestyksen konferenssin ajaksi.

Ennen julisteiden esittämistä pääsi oman aiheensa esittelemään lyhyesti muille etäosallistujille. Esittelyn perusteella kuuntelijat pystyivät valitsemaan mitä julistetta he haluaisivat tutkia tarkemmin. Canapiissa oli luotu virtuaalijulisteille oma tila, johon siirryttiin esittelyn jälkeen. Tilassa jokaisella osallistujalla oli oma kuvake, jossa oli osallistujan nimi ja oma kuva. Omaa kuvaketta pystyi liikuttamaan tilassa hiirellä raahaten. Tilaan oli merkitty julisteille omat alueet, johon julisteen aiheeseen kiinnostuneet pystyivät kerääntymään.

Keskustelun tilassa pystyi aloittamaan viemällä oman kuvakkeen jonkun toisen viereen, jolloin muodostui keskusteluyhteys. Keskustelussa pystyi jakaman oman näytön, jonka avulla pystyi esittämään oman julisteen muille. Keskustelu muodostui vain niiden henkilöiden kesken, joiden kuvakkeet olivat lähekkäin. Näin samassa tilassa pystyttiin keskustelemaan pienryhmissä eri aiheista häiritsemättä toisia.

Pääsin keskustelemaan omasta julisteestani kahden henkilön kanssa syvällisemmin. Keskustelussa kysymyksiä herätti käyttöajaksi valittu ajanjakso Käyttöajaksi olisi mielekkäämpää ollut valita pitempi ajanjakso, kuten vuosi. Kolme kuukautta valittiin tarkasteltavaksi ajaksi, koska verkkosivu oli niin uusi, ettei kokonaisesta vuodesta ollut dataa saatavilla. Keskustelua herätti myös verkkosivun taustadata, josta haluttiin tietää, pohjautuuko arvot skenaarioon vai ovatko luvut todellisia. Taustadata verkkosivujen käytöstä oli saatu suoraan Hurry Oy:n tilastoista, luvut vastasivat siis todellisuutta. Keskustelijat kysyivät myös, olisiko mahdollista laskea paljonko päästöjä syntyy yhtä käyntikertaa kohden verkkosivulla, mutta se ei ollut mahdollista taustadatan luonteesta riippuen. Keskustelu oli kokonaisuudessaan hyvin antoisaa.

Oma kokemus konferenssista

Konferenssin etäyhteydet eivät toimineet kunnolla ensimmäisen päivän aikana, mikä hankaloitti esityksien ja paneelikeskusteluiden kuuntelemista. Onneksi ongelmat saatiin korjattua suurelta osin konferenssin toisen ja kolmannen päivän aikana. Konferenssin kaikki esitykset tallennetiin ja ne ovat kaikille osallistujille nähtävissä. Tallentamisen ansiosta on ollut mahdollista katsoa kaikki esityksen uudelleen, ja näin saamaan konferenssista enemmän irti.

Konferenssi oli kokonaisuudessaan antoisa kokemus. Pääsin seuraamaan mielenkiintoisia ja monipuolia esityksiä, joista sai myös uusia näkökulmia elinkaarianalyysien tekemiseen. Konferenssi antoi kokemusta posterin tekemiseen ja esittelemiseen. Oli myös jännittävää ja mukavaa päästä keskustelemaan posterista muutaman ihmisen kanssa pienessä ryhmässä.


Kirjoittaja:

Alma Pohjonen, projektityöntekijä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Max Vakhtbovych / Pexels