Toimintamalleja digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arviointiin – Tutkimusyhteisöjen näkemyksiä ja Kommunikoiva energia -hankkeen tapaustutkimuksia

Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hankkeessa on tehty monipuolista kehittämistyötä digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuuden selvittämiseksi yhteistyössä media- ja ICT-alan yritysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteenä laadittu raportti Toimintamalleja digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arviointiin perustuu hankkeessa toteutettuihin digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen elinkaariarviointeihin sekä aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen.

Digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arvioinneissa selvitettiin hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa asiakkaille tarjottavien palvelujen tuotannon rakennetta. Laskennoissa selvitettiin mitkä osa-alueet kuuluvat palvelujen ja osapalveluiden kehitykseen. Näiden määrittely- ja inventaariotietojen perusteella suoritettiin elinkaariarviointi palvelujen hiilijalanjäljestä. Laskennan avulla tunnistettiin tuotantorakenteesta kohteet, joiden avulla voitaisiin pienentää hiilijalanjälkeä ja edetä kohti hiilineutraalien palvelujen tuotantoa. Analyysien kohteena oli erilaisia tuotejärjestelmiä: verkkosivusto ja mobiilisovellus, yrityksen oma verkkopalvelun sekä sensoritekniikkaa hyödyntävän palvelu. Tapaustutkimusten kautta saatiin lisäymmärrystä digitaalisten palvelujen elinkaarianalyysien laadinnasta ja menetelmällisistä ratkaisuista.

Tapaustutkimusten ja taustakirjallisuuden perusteella raportissa jäsennetään toimintamallia, joka edistää verkkopalvelujen vähähiilisyyttä ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös hiilineutraalisuutta.


Pohjonen, A., Asikainen, S., Piironen, T., Miettinen, J., Okkonen, L. 2023. Toimintamalleja digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arviointiin – Tutkimusyhteisöjen näkemyksiä ja Kommunikoiva energia -hankkeen tapaustutkimuksia. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C:Raportteja, 123.   https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-402-8

Artikkelikuva: rawpixel.com