Kaksi miestä kerrostalon edessä

 • Energiayhteisöä pilotoidaan rivitaloyhtiössä Tohmajärvellä

  Karelian hallinnoiman Kommunikoiva energia -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on pilotoida energiayhteisöihin liittyviä digitaalisia palveluratkaisuja oikeassa toimintaympäristössä. Vuoden 2021 joulukuussa etsittiin sopivia pilottikohteita yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkönmyynti Oy:n edustajien kanssa. Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoalueelta löytyi sopiva kohde Tohmajärveltä, ja hanke lähti selvittämään kohteen mahdollisuutta osallistua pilotointiin.  Kohde on rivitaloyhtiö, jonka omistaa Tohmajärven kunta ja…


 • Ensimmäistä kertaa konferenssissa esiintyjänä – haastava mutta opettavainen kokemus

  Osallistuin kesällä elinkaarialan Life Cycle Innovation -konferenssiin (LCIC), jonka teemana olivat elinkaarialan uudet ja kestävää kehitystä edistävät innovaatiot. LCIC oli hybridikonferenssi, joka järjestettiin fyysisesti Berliinissä sekä virtuaalisesti Canapii-ohjelmiston avulla. LCIC sisälsi 18 sessiota, keynote puhujia, keskustelupaneeleita, työpajoja sekä kaksi posteri- eli julistesessiota. Konferenssissa esiteltiin paljon tapausesimerkkejä ja niiden pohjalta syntyneitä uusia innovaatioita. Aiheita olivat mm.…


 • Barents-suurlähettiläs Vilén tutustui Kommunikoiva Energia -hankkeeseen

  Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén vieraili Joensuussa elokuussa. Vierailun yhteydessä Vilén tapasi myös Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoita. Tapaamisessa esiteltiin Karelian vähähiiliseen rakentamiseen ja digitaalisiin palveluihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Mukana tapaamisessa olivat Kommunikoiva Energia -hankkeen asiantuntija Kim Blomqvist ja projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen. Projektikoordinaattori Juuso Kokkonen esitteli Karelian puurakentamisen osaamisaluetta. Tapaamisessa avattiin Kommunikoiva Energia -hankkeen toteuttamaa…


 • Kohti kestävämpää yritystoimintaa : valaisimien päästöt selville

  Valaisimia käytetään sisätiloissa lähes jatkuvasti. Valoa kulutetaan etenkin julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa valasimet ovat koko työpäivän ajan päällä. Ei siis ole ihme, että valaisimien energiankulutus koko suomen sähkönkulutuksesta on noin kymmenen prosenttia (Motiva 2022). Valaisimien energiatehokkuutta pyritäänkin koko ajan parantamaan ja tekemään valaistusta ihmisen luonnollisen päivärytmiin sopivaksi. Mutta millaisia päästöjä valaisimet tuottavat niiden koko elinkaarenaikana?…


 • Energiakansalaisuus energiamurroksessa – kuluttajista aktiivisiksi energiatoimijoiksi

  Energian rooli arjessa on kasvamassa, kun energian tuotannossa ja käytössä siirrytään yhä vähähiilisempiin menetelmiin. Yleisesti ottaen lämpö- ja sähköenergia mielletään vielä itsestäänselvyydeksi ja jokaisen kansalaisen peruspalveluksi. Suurimmalle osalle energia on vain näkymätön kulutushyödyke muiden joukossa. Käynnissä olevan energiamurroksen kannalta kansalaisiin ja heidän ilmasto- ja energiavalintoihinsa kohdistuu kuitenkin yhä enemmän kiinnostusta ja painetta energiamurroksen toteuttajina sekä…


 • Oletko sinäkin energiakansalainen? – tapahtuma avasi kuluttajan roolia energiamurroksessa

  Parhaillaan käynnissä olevassa energiamurroksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin. Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja aktiivisiksi toimijoiksi nousevat myös kuluttajat, eli energiakansalaiset. Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa -hanke järjesti 31.3.2022 kaikille avoimen hybriditapahtuman teemalla ”Oletko sinäkin energiakansalainen?”. Tapahtumassa pureuduttiin asiantuntijapuheenvuorojen kautta siihen, mitä energiakansalaisuus tarkoittaa ja…


 • Digitaalisen palvelun päästöt selville elinkaarianalyysin avulla

  Digitaaliset palvelut ovat nykyään osana lähes jokaisen arkea. Aamulla moni saattaa lukea lehtensä mobiilisovellukselta, ja heti töihin päästyään avata Teamsin ja sähköpostin. Vaikka usein miellämme digitaaliset palvelut aineettomiksi, tosiasiassa niiden tuottaminen ja käyttäminen aiheuttaa luonnonvarojen kulumista sekä kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. Internet synnyttää globaalisti jo enemmän päästöjä kuin lentoliikenne (Frick 2016). Elinkaariajattelun merkitys kasvaa yritystoiminnassa Opinnäytetyössäni Digitaalisen…


 • Tervetuloa ”Oletko sinäkin energiakansalainen?” -tapahtumaan 31.3.2022

  Parhaillaan käynnissä olevassa energiamurroksessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja siirrytään yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin. Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja aktiivisiksi toimijoiksi nousevat myös kuluttajat, eli energiakansalaiset. Tule kuulemaan, mitä energiakansalaisuus tarkoittaa ja miten kuluttajat voivat edistää energiamurroksen toteutumista sekä vaikuttaa omaa energiankulutukseen- ja tuotantoon. Aika: 31.3. klo 18-20 Paikka:  Karelia-amk:n Wärtsilä-kampus, iso auditorio, Karjalankatu 3,…


 • Ensimmäiset lähienergiayhteisö-webinaarit pidettiin marraskuussa

  Kommunikoiva Energia -hanke järjesti 25.11.2021 kaksi webinaaria lähienergiayhteisöjen toiminnasta. Ensimmäinen webinaareista oli suunnattu uusiutuvan energian ja energiankulutukseen liittyvien älyratkaisujen alalla toimiville yrityksille. Kuulolla oli myös alan asiantuntijoita sekä isännöintiyrityksiä. Webinaarin aloitti Kommunikoiva Energia -hankkeen projektiasiantuntija Kim Blomqvist, joka esitteli hankkeen tulevia toimenpiteitä sekä taloyhtiöille suunnatun lähienergiayhteisökyselyn tuloksia. Seuraavaksi professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta piti esityksen…


 • Elinkaarihallinnan konferenssi (LCM 2021): Kestävän tulevaisuuden rakentamista innovaatioiden ja digitalisaation avulla

  Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään lähienergiayhteisöjä ja digitaalisten palvelujen vähähiilisyyttä noudattaen elinkaarianalyysin menetelmiä. Hankkeessa on alkuvaiheen keskeisenä toimenpiteenä kehittää toimintamallia elinkaarihallintaan ja -analyyseihin, kohdistuen erityisesti digitaalisiin palveluihin. Karelia-amk:n koulutusvastuissa edistetään elinkaariarvioinnin osaamista, mikä edellyttää myös alan jatkuvaa seurantaa ja uusimman tieteellisen tiedon siirtoa. LCM 2021 -konferenssin sisällöt tukivat monipuolisesti sekä TKI-toiminnan että opetuksen kehittämistarpeita. Virtuaalisesti järjestetty…