Kaksi miestä kerrostalon edessä

Lähienergiayhteisöt

Yhdistys, yritys tai yksityinen

Energiayhteisöt kokoavat yhteen sähkön pientuotantoa omistavia osapuolia ja voivat koostua henkilöistä, yhdistyksistä sekä yrityksistä.

Hahmoja jotka keskustelevat ja kättelevät
Biovoimala ja rakennus jonka katolla aurinkopaneelit

Energiayhteisöt

Energiayhteisöt voivat olla sähkö- tai lämpöenergiayhteisöjä tai molempia. Tyypillisin energiayhteisön muoto syntyy sähkön pientuotannon, kuten aurinkoenergian yhteyteen taloyhtiössä. Haja-asutusalueella energiayhteisö voi syntyä esimerkiksi biokaasun ympärille.

Valtioneuvoston asetus

Energiayhteisöjen toiminta mahdollistui Suomessa vasta hiljattain, kun Valtioneuvosto hyväksyi 22.12.2020 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen, jossa huomioidaan paikalliset energiayhteisöt. Asetuksessa säädetään jatkossa myös yhdessä tuotetun sähkön hyvityslaskennasta sekä sähkönkäyttöpaikan kulutuksen ja tuotannon netotuksesta. Hyvityslaskenta mahdollistaa tuotetun tai varastoidun sähkön jakamisen energiayhteisön samaan kiinteistöryhmään kuuluville käyttöpaikoille.

Toiminta

Energiayhteisön toiminnassa on keskeistä energian tuotannon sekä kulutuksen tarkkojen tietojen kerääminen, hyödyntäminen ja jakaminen osakkaiden kesken.

Energiavarasto jonka ympärillä ihmisiä

Helppokäyttöisyys

Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään vähähiilistä verkkopalvelua, jonka avulla energian tuotannon ja kulutuksen mitattujen tietojen käsittely olisi mahdollisimman helppoa, eikä vaatisi asiantuntijaosaamista.

Pilotointi

Palvelua tullaan testaamaan todellisissa kohteissa. Esimerkiksi Sirkkalan Energiapuisto on yksi pilotoinnin kohteista

Aiheeseen liittyvät artikkelit

  • Taloyhtiöt energiamurroksen vauhdittajina

    Taloyhtiöt energiamurroksen vauhdittajina

    2021-09-08 Kim Blomqvist, Kommunikoiva energia hanke Taloyhtiöiden rooli sekä niiden muodostamat energiayhteisöt tulevaisuuden merkittävinä energiatoimijoina on tunnistettu EU:n sekä kansallisen…

  • Kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

    Kehittämistyötä yhdessä yritysten kanssa

    2021-05-06 Pasi Liimatta, Joensuun Kustannus Oy YRITYSMAAILMA Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ”Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa” -hankkeessa…

Tovari Oy:n logo
Hurry Oy logo
Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto logo
Pohjois-Karjalan Sähkökauppa logo
Solarworks Oy logo
Karelia amk logo
Business Joensuu logo
Vipuvoimaa EU:lta logo
Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto logo