Digitaalinen Hiilijalanjälki

Hyöty

Digitaalisten palvelujen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun korvataan esimerkiksi liikkumista etäyhteyksillä sekä tehostetaan teollisia tuotantoprosesseja

Infrastruktuuri

Toisaalta viestintäverkot, datakeskukset ja älylaitteet tarvitsevat sähköenergiaa ja materiaaleja, ja tuottavat myös kasvihuonekaasupäästöjä.

Kestävä kehitys

Digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen arvioinnissa tarvitaan ymmärrystä palvelujen toiminnasta yhdistettynä laajaan ympäristötietoon. Kommunikoiva energia -hankkeessa kehitetään toimintamalli vähähiilisten verkkopalvelujen laadintaan ja edistetään siten digitaalisten palvelujen kestävyyttä ja kehittymistä kohti hiilineutraalisuutta.

Energiayhteisö

Yhtenä digitaalisen hiilijalanjäljen sovelluskohteena ovat energiayhteisöt, sillä ne toimivat digitaalisen palvelualustojen kautta tuottavat energian tuotanto- ja kulutustietoja. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

2021-05-20 Johanna Parikka Altenstedt, fil lic Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuussa on aloittanut uuden digitaalisten palvelujen hiilineutraalisuutta edistävän Kommunikoiva energia -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Kyseessä …

Kim Blomqvist, Ville Kuittinen, Lasse Okkonen, Marja-Liisa Ruotsalainen, Kaisa Varis Karelian strategiassa ”Karelia2030 – kestävää elinvoimaa!” hiilineutraalien ratkaisujen kehittäminen on …